• family 350,000원 (0%▼)
 • silver 340,000원 (3%▼)
 • gold 333,000원 (5%▼)
 • black 326,000원 (7%▼)
 • vvip 315,000원 (10%▼)
 • 회원등급 혜택보러가기
인기제품
[BVLGARI-불가리]
349346 비제로원 다이아몬드 링
정품 동일 소재 사용


홈페이지에 없는 제품들 또는 사이즈/색상의 경우
고객센터 카카오톡 및 전화로 상담해주시기 바랍니다

정품가격
28,000,000
판매가격
350,000

상품코드
1488536100

상품 옵션
총 금액 0

space_300.png

1520220477_987070122_2.jpg

1520220477_808982063_1.jpg

1520220477_3962421190_0.jpg

space_300.png

option_632a90a5512af.png

space_300.png

66efbbfa7112facbffe514c728757d9.jpg

ff2ef52ba2a45d84f1cb40619edd8cb.jpg

06994432385aeccd8b4064bdb0a98d0.jpg

space_300.png

4a0d16d41305f7de098f267cbd91a26.jpg

space_300.png

1520220477_3178296154_6.jpg

1520220477_896830475_4.jpg

1520220477_1677438255_8.jpg

1520220477_2599069136_7.jpg

space_300.png

option_632a90a9a2022.png

space_300.png

e16c9dbcfb4ef94a2f4ea05e4e4b4fa.jpg

012bcb7ebda669c364fa16ac7fc9fdf.jpg

e777456ce885795e3bafe48b6efdc17.jpg

space_300.png

c7bb59703d95aa76f79ec00f1735679.jpg

space_300.png

1520220477_186441516_5.jpg

space_300.png

option_632a910301896.png

space_300.png

1520220477_1294972417_3.jpg

space_300.png


시즌제품 (
2
)

 • HOME
 • 장바구니
 • 나의쇼핑정보
 • 고객센터

  고객센터

  070-8095-4630

  • 평일 AM 11:00 ~ PM 07:00
  • 점심 PM 12:00 ~ PM 01:00 ※ 공휴일 휴무
 • 카카오톡
 • 최근본상품
  • [BVLGARI-불가리]<BR>349346 비제로원 다이아몬드 링<BR><font color=#969696 face=돋움> 정품 동일 소재 사용</font>
  더보기
  최근본상품 나의관심
  • [BVLGARI-불가리]<BR>349346 비제로원 다이아몬드 링<BR><font color=#969696 face=돋움> 정품 동일 소재 사용</font>